Aanmelden

Aanmelden bij Energie Coöperatie Almelo

Door u aan te melden bij Energie Coöperatie Almelo houden we u op de hoogte via onze nieuwsbrief en kunt u te zijner tijd profiteren van goedkope groene stroom. Deze groene stroom zal lokaal worden opgewekt. De coöperatie maakt gebruik van de Regeling Verlaagd Tarief energiebelasting bij collectieve opwek (RVT), ook wel postcoderoos genoemd.

We willen graag samen profiteren van de zon! 

Pilotproject Hagedoornschool
We starten dit voorjaar met een pilotproject bij de voormalige Hagedoornschool, Wilgenstraat 11, 7605 EG Almelo. Deze locatie is vooralsnog alleen bestemd voor buurtbewoners. Op deze locatie gaan we voor maximaal 30 huishoudens in de buurt groene stroom produceren.

Waarom is het interessant voor u?
• u mag investeren, maar hoeft dat niet
• u draagt bij aan een schoner milieu en de bestrijding van klimaatverandering
• Energie Coöperatie Almelo beheert de installatie en verzorgt de administratie
• u krijgt een aantrekkelijke korting op uw kWh – prijs
• als u investeert, heeft u een aantrekkelijk rendement van 5 % gedurende 15 jaar

U kunt lid worden van de coöperatie als u in 1 van de volgende postcodes woont:
7600, 7601, 7602, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 7609, 7610, 7611, 7612 en 7627.
Heeft u nog vragen over het lidmaatschap van Energie Coöperatie Almelo? Mail dan naar info@energiealmelo.nl.

Hoe zit ons aanbod in elkaar?
Op grond van de RVT krijg je de energiebelasting, in 2019 11,77 cent (incl. btw) per kWh, bij de jaarafrekening terug van je energieleverancier. De Energiecoöperatie heeft daarvan 7,77 cent per kWh nodig voor financierings- en exploitatiekosten van de zonnestroom installaties. Per saldo levert dit een korting van 4 cent per kWh* op. Hier hoef jij als lid van de coöperatie niets voor te doen. Dit regelt de Energiecoöperatie. De korting wordt elk jaar door de Algemene Ledenvergadering door de leden van Energie Coöperatie Almelo zelf vastgesteld.

Om optimaal gebruik te maken van de RVT moet alle stroom die we als Energie Coöperatie Almelo produceren door onze leden afgenomen worden. Om te voorkomen dat we door hoger dan geraamde stroomproductie of lager dan geraamd stroomverbruik niet alle geproduceerde stroom onder de RVT kunnen brengen, houden we een veiligheidsmarge van 10% aan. We gaan er vanuit dat leden over circa 90% van hun opgegeven stroomverbruik gaan profiteren.

Het lidmaatschap van Energie Coöperatie Almelo is gratis, we willen zo groene stroom voor alle Almeloërs toegankelijk maken. 

Als lid van Energie Coöperatie Almelo is het van belang dat u stroom afneemt van een energieleverancier welke de Regeling Verlaagd Tarief (RVT) uitvoert.

Via deze link ziet u een actueel overzicht van energieleveranciers die de RVT uitvoeren. Als u stroom afneemt van een van deze energieleveranciers, dan leveren wij dat bedrijf een zogenoemde ledenverklaring waardoor je de energiebelasting over het door ons vermelde aantal kWh bij de jaarafrekening terug krijgt. Dat is de eerder genoemde 11,77 cent per kWh. Als Energiecoöperatie brengen we daarvan 7,77 cent bij jou in rekening voor dekking van de financierings- en exploitatiekosten.

Stel: Je verbruikt 4.000 kWh stroom. Als lid van onze Coöperatie heb je een voordeel van 90% * 4.000 kWh * 4 cent = 136 euro per jaar.

Als u klant wordt bij de door ons nog te selecteren energieleverancier, betaalt u geen administratiekosten. Maar als u klant wordt of blijft bij een andere energieleverancier dat de RVT uitvoert, brengen wij jaarlijks 50 euro administratiekosten in rekening. In dat geval is je totale voordeel nog steeds (€ 136-€50=)  86 euro per jaar (t.o.v. het aanbod op prijsvergelijkingssites).

Een prijsvergelijking kun je op Independer of op Wise Nederland doen.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief