Almelo en de energietransitie

Almelo en de energietransitie
Almelo en de energietransitie

De energietransitie is een enorme opgave voor de samenleving. Voor een stad als Almelo zijn minimaal 300 hectare aan zonnepanelen (deels op daken) en 100 windmolens nodig als er voor zou worden gekozen om met zonne- en windenergie in de eigen elektriciteitsbehoefte in de nabije toekomst te voorzien. De Rijksoverheid stimuleert de realisatie van duurzame energie (projecten) op verschillende manieren:

 • De salderingsregeling (voor m.n. bewoners met een geschikt dak die hun verbruik en productie dat op verschillende momenten plaats vindt, kosteloos mogen salderen).
 • De postcoderoosregeling (waarbij een lokale energie coöperatie de Regulerende Energie Belasting en omzetbelasting over de geproduceerde kWh terugkrijgt, om duurzame energieprojecten te kunnen realiseren).
 • De SDE (Stimulering Duurzame Energie) subsidieregeling voor bedrijven en instellingen.

Nieuwe energie coöperatie in Almelo

 • Om de realisatie van duurzame energieprojecten te versnellen en de financiële voordelen grotendeels lokaal te kunnen verzilveren, is in Almelo een energie coöperatie in oprichting.
 • Er moet nog het nodige gebeuren, maar de planning is dat in de 1ste helft van 2019 de eerste lokaal opgewekte stroom naar de leden kan gaan.

Voordelen voor de leden

 • € 0,04 korting per kWh, voor een gemiddeld huishouden circa € 120 per jaar
 • Investeren niet verplicht
 • Mogelijkheid om € 500 gedurende 15 jaar te investeren tegen een rente van 5 %
 • Eventueel kan een hoger bedrag geïnvesteerd worden als andere leden niet investeren

Voordelen voor dak-en grondeigenaren

 • Een dak- of grondeigenaar ontvangt € 0,01 per kWh (ca. € 8.000 per hectare per jaar)
 • Eigenaar hoeft zelf niet te investeren
 • Eigenaar kan eventueel 90 % van de geprognotiseerde huuropbrengst over de looptijd van 15 jaar, verminderd met een discontovoet van ca. 3 % vooruit ontvangen
 • Is eventueel te combineren met een SDE-project voor het eigen verbruik.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers zijn 6 ondernemers die samen bijna 100 jaar ervaring hebben (in de energiesector) en een werkbestuur hebben opgericht. De bestuursleden zijn drs. Frank van Marle (voorzitter), Eric van Veluwen (secretaris), Michiel Backx (lid en technisch expert), ing. André Hermann (technisch expert), ing. Frans Arends (technisch expert) en mr. Cor Alberts (juridisch expert).

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief