Ook Almelo moet klimaatbijdrage leveren

Ook Almelo moet klimaatbijdrage leveren
Ook Almelo moet klimaatbijdrage leveren

Repost via Aavisie: Linksom of rechtsom: ook de gemeente Almelo ontkomt er niet aan haar steentje bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van de regio Twente. Dit meldde ir. René Venendaal – Portfolio Manager Duurzame Energie Opwekking – tijdens het politiek beraad van dinsdag. Hij sprak er op uitnodiging van de gemeenteraad.

Zeer groot
In het ontwerp klimaatakkoord van het kabinet staat dat de regio’s wordt gevraagd om bij te dragen in de klimaatdoelstellingen (RES), dus ook de regio Twente. En de opgave voor Almelo daarin is zeer groot. De uitstoot van CO2 moet namelijk op de duur met de helft worden teruggebracht. Fossiele brandstoffen moeten worden beperkt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en elektriciteit en warmte moeten worden opgewekt uit alternatieve en duurzame bronnen.

Enkele conclusies kunnen alvast worden getrokken: 

– de gemeente Almelo moet samenwerken met andere gemeenten
– een zonnepark slurpt heel wat hectares aan grond op
– windmolens kunnen niet binnen iedere gemeentegrens worden geplaatst
– inwoners moeten wennen aan het veranderende energielandschap
– zon en wind zijn de belangrijkste bronnen tot aan 2023 
– op niet alle bedrijfsdaken kunnen zonnepanelen worden geplaatst
– bestaande warmtenetten moeten verder worden verduurzaamd
– particuliere initiatieven moeten nog meer worden gestimuleerd
– tot 2023 moet er 300 hectare voor zonnepanelen komen
– er moeten minstens 6 grote windmolens in Almelo worden geplaatst
– alternatieve bronnen van energie moeten worden onderzocht
– 25% van de daken is op dit moment nog maar geschikt voor zonnepanelen 

Startnota
Het is aan het College van B & W om nog dit jaar te komen met een startnota waarin ze aangeeft op welke wijze Almelo de komende jaren energie denkt te kunnen besparen én nieuwe, duurzame vormen van energie wil introduceren. De overheid gaat dat vervolgens doorrekenen. Het kan vervolgens zo zijn dat het regionale aandeel nog moet worden aangepast, maar daarna vindt er besluitvorming plaats door gemeenteraad. 

Doemscenario
Als een zwaard van Damocles hangt boven de regio Twente het feit dat als men er op dit bestuursniveau niet uitkomt, de overheid ingrijpt en oplegt aan de regio wat en hoe men de doelstellingen wél dient te halen. 

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief