Over ons

EnergieCooperatie-Almelo

Energie Coöperatie Almelo

Almelo: energie op groen!

Energie Coöperatie Almelo is gestart als een burgerinitiatief om de energietransitie in Almelo te versnellen. Iedereen merkt dat de prijzen van kolen, olie en gas stijgen, terwijl duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen goedkoper worden. En zonne-energie is ook nog eens veel schoner dan kolen, olie en gas! Dus kiezen voor lokale, groene stroom is een dubbele winst. Schoner voor de natuur en goedkoper voor ons.

De coöperatie is van en voor alle inwoners van de gemeente Almelo. De leden zijn dus samen de eigenaar van Energie Coöperatie Almelo. Als je lid wordt van de coöperatie kun je meedenken, meepraten en meebeslissen.

We willen een grote bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van Almelo door grote daken (> 2000 m2) en zonnevelden, zo mogelijk in combinatie met stadslandbouw, met zonnepanelen te beleggen. Ook windmolens zien we als mogelijkheid.

We maken gebruik van de Regeling verlaagd tarief energiebelasting bij collectieve opwek, oftewel RVT. Deze regeling is ook bekend als de ‘postcoderoosregeling’. De postcoderoosregeling maakt het mogelijk dat mensen, die lid zijn van een energiecoöperatie de energiebelasting over de door de coöperatie geproduceerde stroom terug ontvangen. Dit geldt alleen als er wordt geïnvesteerd in groene stroom in de eigen buurt.

Om de in Almelo opgewekte stroom te kunnen leveren aan onze leden is een leveringsvergunning nodig. We zijn in gesprek over samenwerking met energieleveranciers die de RVT uitvoeren en een leveringsvergunning hebben.

“Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!! De industriële revolutie heeft ons in een

ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we

vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen,

we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de

manier waarop we zakendoen. Laten we ‘het menselijke tijdperk’ begroeten. Laten

we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het

voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een

nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid,

voor ons voortbestaan.”

Wubbo Ockels (1946-2014)

We verbruiken in Nederland nog voornamelijk fossiele brandstoffen, zoals aardgas en steenkool. Hier zullen we op den duur volledig mee moeten stoppen om verdere opwarming van de aarde te voorkomen.

Onderstaande grafiek van het CBS uit juni 2017 laat zien dat we nog veel te weinig duurzame energie gebruiken en nog praktisch afhankelijk zijn van de fossiele brandstoffen.

Afbeelding1

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief